فروشگاه

Fatima-10628

فاطیما - چای سیاه (کیسه ای)

190,000Rls

چای سیاه لاهیجان

بررسی و سفارش

Fatima-10629

فاطیما - چای سیاه معطر [ارل گری] (کیسه ای)

190,000Rls

چای سیاه معطر کیسه ای

بررسی و سفارش

Fatima-10627

فاطیما - چای سبز مخلوط

290,000Rls

چای سبز مخلوط کیسه ای

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-01

DR.OZ - دمنوش ترکیبی آویشن و گل ختمی

360,000Rls

ترکیبات : آویشن- گل محمدی- پرسیاوشان- ختمی- به لیمو- عناب

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-02

DR.OZ - دمنوش بلوبری

459,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-03

DR.OZ - میکس بری

459,000Rls

میکس بری ترکیب 5 ریز میوه ی فوق العاده شامل: زرشك كوهی(باربری)، توت فرنگی( استرابری)، تمشك سیاه( بلك بری)،تمشك آبی(بیلبری)، چای ترش

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-04

DR.OZ - دمنوش سلیمارین (خار مریم)

360,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-05

DR.OZ - دمنوش گزنه و برگ زیتون

459,000Rls

ترکیبات : گزنه- برگ زیتون- چای ترش- قره قاط

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-06

DR.OZ - دمنوش ترکیبی گل گاو زبان

390,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-07

DR.OZ - دمنوش آویشن

300,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-08

DR.OZ - دمنوش بابونه

395,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-09

DR.OZ - دمنوش به لیمو

360,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-10

DR.OZ - دمنوش ترکیبی زیره سبز

360,000Rls

تهیه شده با برگهای تازه چای سبز، زیره سبز، سنا و گل محمدی.

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-11

DR.OZ - دمنوش گل گاو زبان

390,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-12

DR.OZ - دمنوش چای ترش

360,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-13

DR.OZ - چای سبز لیمو عسلی

395,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-14

DR.OZ - چای سبز و به لیمو

360,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-15

DR.OZ - چای سبز و گل محمدی

395,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-16

DR.OZ - چای سبز و نعناع

300,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-17

DR.OZ - دمنوش ترکیبی جنسینگ

390,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-18

DR.OZ - چای سیاه زعفرانی

459,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش

Herbal-Tea-10-19

DR.OZ - چای سیاه دارچینی

360,000Rls

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

بررسی و سفارش