طرح درآمد زایی

طرح درآمد زایی شرکت بازاریابان خاک اهورایی

 

تعاریف و اصطلاحات

·        نماینده فروش (Sales Member): هر فرد حقیقی که از طریق وبسایت رسمی شرکت بازاریابان خاک اهورایی، جهت معرفی و فروش محصولات بازاریابان خاک اهورایی، ثبت نام نموده و دارای کد بازایابی باشد.

·        ضریب کالا (Product index):تمامی کالاهای عرضه شده در فروشگاههای بازاریابان خاک اهورایی، هر یک دارای یک ضریب بین صفر الی دو بوده که در زمان محاسبه پاداشها و پورسانتهای طرح درآمد زایی بازاریابان خاک اهورایی لحاظ میگردند.

·        امتیاز کالا (Product point): حاصل ضرب قیمت محصول در ضریب محصول تقسیم بر 10000 برابر امتیاز کالایی خواهد بود و تمام پورسانتهای شرکت بازاریابان خاک اهورایی بر اساس این امتیاز محاسبه می گردد.

·        نماینده فعال(Active Member):به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه شمسی، حداقل ۱۰۰،۰۰۰ تومان از محصولات شرکت (بدون احتساب ضرایب کالا) را جهت فروش و یا مصارف شخصی و خانوادگی، از طریق سایت شرکت تهیه کرده باشد و از این طریق مجاز به دریافت تمامی پاداش های طرح های درآمد زایی می گردد.

·        نماینده غیر فعال (Inactive Member):به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه شمسی، کمتر از مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ تومان از محصولات شرکت (بدون احتساب ضرایب کالا) را از طریق سایت شرکت تهیه کرده باشد.  که منجر به عدم دریافت پورسانت گروهی خواهد شد. (توجه داشته باشید تحت هر شرایط و با هر میزان خرید نمایندگان از تخفیف 3 درصدی خرده فروشی بهره مند خواهند شد، ولی از سایر طرح ها هیچگونه درآمدی به دست نخواهند آورد.)

·        پورسانت(Commission):  به کارمزد پرداختی به هر نماینده فروش، بابت ثبت سفارش شخصی محصولات شرکت گفته مي شود.

·        فروش شخصی (Retail):  به هر ثبت سفارش کالایی که از طریق دفتر کار نماینده فروش صورت گیرد، فروش شخصی اطلاق می گردد.

·        کانال فروش (Channel):  هرگاه نماینده مستقیم فرد دیگری را با کد کاربری خود در سطح 1  خود ثبت نام نموده و ایشان نیز فرد یا افرادی را به شرکت معرفی نماید، مجموع این افراد تشکیل یک محورفروش را می دهند.

·        کانال پتانسیل (Potential Channel): کانالی که دارای بیشترین حجم فروش هر شخص باشد به عنوان کانال پتانسیل شناسایی میشود.

·        کانال شروع کننده (Starter Channel): کانالی که حجم فروش آن بعد از کانال پتانسیل بیشترین حجم فروش را دارا باشد.

·        کانال قدرت (Power Channel): کانالی که حجم فروش آن بعد از کانال شروع کننده بیشترین حجم فروش را دارا باشد.

·        کانال انگیزشی (Motivation Channel)کانالی که حجم فروش آن بعد از کانال قدرت بیشترین حجم فروش را دارا باشد.

·        قانون کمپرس نمایندگان غیرفعال (Inactive Member Compresses Law) : اگر در پایان ماه ، فردی "نماینده فعال" نباشد، در طرح درآمدزایی همان ماه در نظر گرفته نشده و تیم فروش وی به یک سطح بالاتر انتقال می یابد.

·        امتیاز فروش (PV): عبارت است از مجموع امتیاز محصولات فروش رفته شخصی هر نماینده فروش بازاریابان خاک اهورایی در طی یک ماه شمسی.

·        امتیاز تیمی (GV):عبارت است از مجموع امتیاز شخصی تمامی اعضای تیم فروش بازاریابان خاک اهورایی در طی یک ماه شمسی.

·        حجم فروش (SV)عبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی نماینده فروش وتمامی اعضای تیم فروش ایشان در طی یک ماه شمسی.

·        دفتر کار اینترنتی به صورت رایگان از طرف شرکت در اختیار نماینده فروش قرار می گیرد. مبلغی تـحت عنوان حق عضویت تعریف نشده و هیچ مبلغی تـحت این عنوان یا عناوین دیگر برای شروع به کار و جایگاه از نماینده فروش دریافت نمی‌شود.

·        در صورتی که نماینده فروش بدون دلیل موجه قانونی به مدت 3ماه پیاپی از آخرین ثبت فاکتور خود"نماینده فعال"نباشد، دیگر به عنوان نماینده فروش شرکت محسوب نشده و دفتر کاراینترنتی ایشان بسته می‌شود و شرکت هیچگونه مسئولیتی درباره این شخص نخواهد داشت. ماه اول ثبت نام ایشان (هر روز از یک ماه کاری که باشد) شامل این بند نخواهد بود.

·        شرکت مجاز می باشد با تاییدیه از کمیته محترم بازاریابی شبکه ای ، جهت بزرگداشت ایام خاص در طی سال، افتتاحیه شعبات جدید، مناسبت های ملی و مذهبی و یا تشویق نمایندگان فروش، کالاهای خود را بصورت پک هایی از یک کالا و یا کالاهای مختلف که در سبد محصولات شرکت وجود دارد را به صورت ویژه که در وبسایت شرکت اعلام می شود به فروش برساند.

 

مشروح طرح درآمد زایی بازاریابان خاک اهورایی

 

1.      پورسانت فروش شخصی(Retail Commission)

در زمان ثبت سفارش در سایت بازاریابان خاک اهورایی، پس از اعمال ضرایب کالامعادل   3 % درصد تخفیف محاسبه و از فاکتور کسر میگردد.

ü      تبصره 1: جهت ترغیب نماینده فروش جهت فروش هرچه بیشتر فاکتور های بالای 5.000.000 تومان به صورت رایگان ارسال می گردد.

ü      فاکتور های زیر 5.000.000 تومان براساس تعرفه مصوب شرکت هزینه ارسال بر روی هر فاکتور محاسبه می گردد.

2.      بانک پتانسیل (Potential Bank)

دو درصد از کل حجم امتیاز فروش کانال پتانسیل هر نماینده به بانک پتانسیل واریز می گردد. (توجه داشته باشید چنانچه درصد حداکثری 40% توسط کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای تغییری داشته باشد این درصد به نسبت حداکثر مجاز جایگزین خواهد شد.)

3.       بانک تیمی (Team Bank)

سی و پنج درصد کل حجم امتیاز فروش هر نماینده به بانک تیمی واریز میشود. (توجه داشته باشید چنانچه درصد حداکثری 40% توسط کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای تغییری داشته باشد این درصد به نسبت حداکثر مجاز جایگزین خواهد شد.)

4.      سهام بندی

سهام هر بازاریاب طبق شرایط زیر محاسبه خواهد گردید:

1.      کانال پتانسیل: 5% از حجم امتیاز فروش به دست آمده در این کانال. به عدد به دست آمده سهام کانال پتانسیل گفته می شود.

2.      کانال شروع کننده: 25% از حجم امتیاز فروش به دست آمده در این کانال. به عدد به دست آماده سهام کانال شروع کننده گفته می شود.

3.      کانال قدرت: 30% از حجم امتیاز فروش به دست آمده در این کانال. به عدد به دست آمده سهام کانال قدرت گفته می شود.

4.      کانال انگیزشی 40% از حجم امتیاز فروش به دست آمده در این کانال. به عدد به دست آمده سهام کانال انگیزشی گفته می شود.

  1. کانال بندی سازمان های اضافی

با توجه به اینکه برای طرح فوق چهار کانال درنظر گرفته شده است در صورتیکه نماینده بیش از چهار کانال داشته باشد کانال های مازاد در این چهار کانال بصورت سیستمی ادغام خواهند گردید.

نحوه ادغام کانال ها به این شرح می باشد که کانال های ضعیفتر دو به دو باهم جمع میشوند و این رویه تا زمانی که فقط چهار کانال وجود داشته باشد ادامه خواهد داشت و پس از آن چهار کانال مشخص خواهد شد.

6.      محاسبه سهم برداشت از بانک ها (درصد حق برداشت)

حق برداشت (پورسانت دریافتی) نمایندگان فروش به شرح زیر می باشد:

·        دریافت پورسانت پتانسیل برابر است با میزان سهام پتانسیل به دست آمده هر نماینده تقسیم بر مجموع امتیاز پتانسیل تمام نماینده ها ضرب در امتیاز بانک پتانسیل ضرب در 10 هزار.

·        دریافت پورسانت تیمی برابر است با مجموع میزان سهام های به دست آمده بجز سهام پتانسیل هر نماینده تقسیم بر مجموع سهام های به دست آمده بجز سهام پتانسیل تمام نماینده ها ضرب در امتیاز بانک تیمی ضرب در 10 هزار.

 

7.      پاداش تکمیلی بازاریابان خاک اهورایی(Additional bonus)

نوع محاسبات پرداخت پورسانت در تمام طرح سوددهی شرکت بیش از 40 درصد از امتیاز فروش نخواهد بود.

از آنجایی که ممکن است مجموع پاداش های پرداختی در بعضی از ماه های سال به 40 % نرسد و بنا بر سیاست همیشگی شرکت بازاریابان خاک اهورایی مبنی بر شفافیت عملکرد و رعایت اصل صداقت، پاداش تکمیلی به شرح زیر طراحی گردیده است: 

در پاداش تکمیلی بازاریابان خاک اهورایی  ،  مابه التفاوت پاداش تخصیص یافته از فروش شرکت به طرح سوددهی با توجه به حذف هزینه تبلیغات، انبارداری و واسطه های تجاری تا 40 % به صورت باشگاه  پاداش بر اساس تعداد امتیازات کسب شده بین نمایندگان بر اساس حجم امتیاز فروش شخصی توزیع میگردد.


 

8.      طرح محدودیت ۷ سطح در پورسانت پتانسیل و پورسانت تیمی شرکت خاک اهورایی

سطح پورسانت

شرایط احراز

ضرایب اختصاص یافته به بانک های پتانسیل و تیمی

سطح  1

یک نماینده فعال

-

سطح  2

یک غنچه در هر یک از چهار کانال فروش

در این سطح پورسانت دست پتانسیل به 3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد

سطح  3

هفت غنچه در هر یک از چهار کانال فروش

در این سطح پورسانت دست پتانسیل به 2 درصد کاهش پیدا خواهد کرد

سطح  4

یک رز سفید در هر یک از چهار کانال فروش

در این سطح پورسانت دست پتانسیل به 1 درصد کاهش پیدا خواهد کرد

سطح  5

هفت رز سفید در هر یک از چهار کانال فروش

در این سطح پورسانت دست پتانسیل به صفر درصد کاهش پیدا خواهد کرد

سطح  6

یک رز طلایی در هر یک از چهار کانال فروش

در این سطح یک درصد از ضرایب کانال های 2، 3 و4 کسر میگردد

سطح  7

هفت رز طلایی در هر یک از چهار کانال فروش

در این سطح دو درصد از ضرایب کانال های 2، 3 و4  کسر میگردد

 

تبصره 2: حجم ارزش فروش جهت محاسبات درآمدی در هفت سطح فوق تجمیع گشته و به صو ت نامحدود در عمق نمیباشد. یعنی برای فروش های بعد از سطح هفتم پورسانتی به بازاریاب تعلق نگرفته و بازاریاب فقط از تجدید فروش های واقع در هفت سطح خویش طبق جدول بالا پورسانت دریافت می کند.

9.      سطوح مدیریتی

در سطوح مدیریتی بر اساس سطح مدیریتی مشخص شده جهت تشویق به پیشرفت بازاریابان ضرایبی به هریک از کانال ها اضافه می گردد.

بعنوان مثال:

1-     در صورتیکه شما به رتبه غنچه برسید، ضریب کانال شروع کننده از 25% به25.025 افزایش خواهد یافت، فرمول محاسبه آن به شکل: (25*0.1%) می باشد.

2-     در صورتیکه شما به رتبه رز طلایی برسید، ضریب کانال شروع کننده به 46.06875 درصد افزایش خواهد یافت. ضریب کانال قدرت به  39.65745 درصد افزایش خواهد یافت و ضریب کانال انگیزشی به  43.03992 درصد افزایش خواهد یافت.


 

ردیف مدیریتی

نام رتبه مدیریتی

تعداد سازمان

حجم امتیار فروش شخصی

حداقل تعداد سطوح مورد نیاز

ضریب کانال شروع کننده

ضریب کانال قدرت

ضریب کانال انگیزشی

0

غنچه

3

1618

-

0.1

0

0

1

رز سفید

5

1618

یک غنچه

0.1618

0

0

2

رز کرم

13

2617

دو عدد رز سفید و یک عدد غنچه

0.2617

0

0

3

رز زرد

34

4235

دو عدد رز کرم و یک عدد رز سفید

0.4235

0.1618

0

4

رز زرشکی

89

6853

دو عدد رز زرد و یک عدد رز کرم 

0.6853

0.2617

0

5

رز قرمز

234

11089

دو عدد رز زرشکی، یک عدد رز زرد و یک عدد رز کرم 

1.1089

0.4235

0

6

رز آبی

614

16180

دوعدد رز قرمز و دوعدد روز زرشکی

1.7942

0.6853

0.1618

7

رز فیروزه ای

1609

16180

یک عدد رز آبی و سه عدد رز قرمز

2.903

1.1089

0.2617

8

رز یخی

4213

16180

یک عدد زر فیروزه، یک عدد زر فیروزه ای و دو عدد زر آبی

4.697

1.7942

0.4235

9

رز سبز

11031

16180

دوعدد رز یخی و دو عدد زر فیروزه ای

7.5998

2.903

0.6853

10

رز خاکستری

28879

16180

دو عدد رز سبز و دو عدد رز یخی

12.2966

4.697

1.1089

11

رز دودی

75603

16180

چهار عدد زر خاکستری

19.8959

7.5998

1.7942

12

رز برنزی

197923

16180

دو عدد زر دودی یک عدد زر خاکستری

32.1915

12.2966

2.903

13

رزنقره ای

518148

16180

سه عدد زر برنزی یک عدد زر دودی

52.0859

19.8959

4.697

14

رز طلایی

960610

16180

چها عدد رز نقره ای

84.275

32.1915

7.5998

 

 

نکته مهم 1 : هیچ شرط تعادلی برای دریافت پورسانت توسط نمایندگان در دست ها و کانال های زیر مجموعه وجود ندارد.

نکته مهم 2 : شرکت به هیچ عنوان بر اساس سطوح پورسانتی به نمایندگان پرداخت نخواهد کرد و تمامی پورسانت ها فقط بر اساس حجم فروش و از طریق بانک های تعریف شده (بانک پتانسیل و بانک تیمی) تخصیص خواهد یافت.

نکته مهم 3 : توجه داشته باشید بر اساس قوانین کمیته نظارت در هر نوع طرحی الزاما می بایست محدودیت 7 سطحی اطلاع رسانی ، پیاده سازی و اجرا شود.

نکته مهم 4 : بر اساس قوانین کمیته نظارت در صورت ابلاغ هرگونه بخشنامه در خصوص طرح شرکت ها از جمله حذف پاداش استخری، تعریف کار مصداقی در هر رده، مباحث جایزه و ... شرکت های دارای پروانه می بایست بلافاصله و در موعد مقرر نسبت به تغییر طرح درآمدی اقدام نمایند.

 

شرکت متعهد می گردد که پورسانت ها و پاداش های بازاریابان خود را درانتهای هر ماه شمسی محاسبه و پرداخت پورسانت های سازمان فروش خود را حداکثر تا هفتم ماه بعد به حساب شخصی بازاریابان واریز نماید.