شرح خبر

اطلاعیه مهم شماره 2
عمومی ( 1400/05/01 )

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی 

سلام

احتراما بدینوسیله به اطلاع آن دسته از عزیزانی که از ادامه همکاری انصراف داده اند میرساند:

با توجه به ایجاد امکانات فوق العاده شرکت این عزیزان میتوانند از وضعیت تسویه حساب خود از طریق اعلان سیستمی ای که برای آنان قرار داده شده است مطلع گردند.

لذا خواهشند است ضمن ورود به جایگاه خود و کلیک برروی بخش اعلانات در بالای صفحه (تصویر زیر) از وضعیت تسویه خود مطلع گردند.