شرح خبر

رعایت پروتکل های بهداشتی
عمومی ( 1401/10/01 )

 

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

سلام

احتراما بدینوسیله تا اطلاع ثانوی به جهت حفظ سلامت خود و دیگران از تردد های غیر ضروری در دفاتر شرکت جدا خودداری فرمایید.

هرگونه تردد بدون ماسک (بدون رعایت پروتکل های بهداشتی) باعث برخورد قانونی خواهد شد.

 

با تجدید احترام

روابط عمومی شرکت بازاریابان خاک اهورایی