شرح خبر

جذب لگ در شرکت بازاریابان خاک اهورایی
عمومی ( 1401/09/08 )

با سلام و احترام

با توجه به تصمیم هیات مدیره شرکت بازاریابان خاک اهورایی در خصوص افزایش تعداد لگ ها و شرایط واگذاری لگ بدینوسیله به اطلاع عزیزان متقاضی  میرساند:

 1. شرایط درخواست لگ:
  • داشتن حداقل 3 سال سابقه مفید در عرصه بازاریابی شبکه ای
  • دارا بودن تیم همراه حداقل 1000 نفر (درصورت دارا بودن اسم و رسم موفق این تعداد قابل مذاکره می باشد)
  • داشن برنامه پیشبردی و متعهد بودن به برنامه آموزشی شرکت و قوانین کمیته نظارت
 2. شرایط لگ ماندن:
  • رشد حداقل 25% در هر ماه (فرولگردین ماه و شهریور ماه از این قانون مستثنی می باشند)، درصورتی که در طول یک سال سه بار به رشد حداقلی رسیده نشود به صلاح دید شرکت کل تیم در دست تیم قویتر جابجا خواهد شد.
  • رعایت کامل قوانین شرکت، کمیته نظارت و اخلاقی؛ درصورت عدم رعایت هریک از موارد فوق بر اساس آیین نامه انضباطی برخورد خواهد شد.
 3. شرایط شرکت:
  • تحت هیچ عنوان هیچ آفری از سمت شرکت پرداخت نخواهد شد.
  • تغییر طرح درآمد زایی صرفا در صورت امکان پذیر می باشد:
   • بر اساس دستور کمیته محترم نظارت
   • طراحی طرح درآمد زایی قویتر و قانونی مورد تایید کمیته نظارت
  • را اندازی دفتر در هر شهر منوط به رشد توجیح پذیر و مورد تایید شرکت در هر شهر می باشد. (تمامی دفاتر مجهز به دوربین آنلاین جهت کنترل توسط دفتر مرکزی شرکت می باشد)
  • ساعات کاری بر اساس قوانین شرکتی می باشد و استفاده از دفاتر شرکت فقط در این ساعات امکان پذیر می باشد.
  • کلیه همایش ها فقط با مجوز کمیته محترم نظارت گرفته خواهد شد و برگزاری هرگونه همایش بدون دریافت مجوز مورد تایید و حمایت شرکت نمی باشد.
  • به هیچ عنوان لگ ها حق بر قراری ارتباط با سایر لگ ها را ندارند و هر گونه ارتباط با تیم کراس ممنوع بوده و باعث دریافت اخطار سطح 1 میشود.
  • تحت هیچ شرایط آمار تعداد بازاریابان و حجم فروش اعلام نمیگردد.
  • پس از گذراندن سه ماه و بررسی عملکرد لگ، امکان دریافت حکم رسمی از طرف شرکت امکان پذیر می باشد.
  • در حال حاضر شرکت بازاریابان خاک اهورایی دو لگ دارد.

 

چنانچه موارد فوق مورد تایید عزیزان درخواست کننده بود میتوانند در بخش ثبت درخواست مشاوره ضمن ثبت اطلاعات و سوابق کاری خود درخواست لگ را نیز  اعلام کنند.