مفاد و شرایط ثبت نام

مفاد و شرایط ثبت نام و استفاده از وبسایت شرکت بازاریابان خاک اهورایی

1- پذیرش شرایط

با دسترسی و استفاده از وبسایت شرکت بازاریابان خاک اهورایی به نشانی www.LiveDSA.Net یا سایر وبسایتهای ثبت شده شرکت ©LiveDSA دستیابی شما به آن و استفاده مداوم از وبسایتها، منحصرا منوط به پذیرش مفاد و شرایط مندرج در این توافقنامه خواهد بود. از این وبسایتها نباید برای هیچگونه مقاصد غیرقانونی و یا هر نوع اهدافی که توسط این شرایط و مفاد ممنوع اعلام شده، استفاده شود. دسترسی شما و استفاده از وبسایتها شامل پذیرش این شرایط و مفاد و سلب مسئولیت هایی است که در اغلب این مفاد و شرایط گنجانده شده است. ضمن مطالعه دقیق در صورتی که شما با هر بخش و یا کلیت این مفاد و شرایط موافق نمی باشید، به شما توصیه می گردد اکیداً از وبسایت بازاریابان خاک اهورایی استفاده ننمایید.

2- توصیه

اطلاعات مندرج در این وبسایتها ماهیت توصیه ای ندارند. بنابراین، مراجعه کنندگان به این وبسایتها هنگامی که راجع به استفاده یا عدم استفاده از آن تصمیم می گیرند بایستی نهایت اهتمام و تلاش خود را به کار برده ، و سپس خود را نسبت به رعایت این مفاد و شرایط ملزم نمایند.

3- پیوندها (لینکها ) به وبسایتهای شخص ثالث

در صورتی که هرگونه لینکی در وبسایت بازاریابان خاک اهورایی به وبسایت های شخص ثالث وجود داشته باشد که توسط افرادی به غیر از شرکت بازاریابان خاک اهورایی ارائه و نگهداری می شود، شرکت بازاریابان خاک اهورایی این لینک ها را توصیه ننموده و در قبال ارائه هرگونه خدمات یا دسترسی به اینگونه وبسایتها مسئولیتی ندارد.

4- مالکیت معنوی ( کپی رایت )

۴-۱ شرکت بازاریابان خاک اهورایی حق استفاده انحصاری کل مالکیت حقوقی و معنوی و مجوز تمام حقوق کپی رایت، مارکهای تجاری را در این وبسایت و محتوای آن (و بدون هرگونه محدودیت راجع به طراحی، متن، گرافیک و تصاویر و کلیه نرم افزار و کدهای منبع مرتبط با این وبسایت) مطابق با شرایط مجاز قانونی، برای خود محفوظ می داند.
۴-۲ با دسترسی به خدمات وبسایتها، شما می پذیرید که نیت و هدف شما صرفا انجام معامله تجاری و شغلی با توجه به طرح درآمدزایی تأیید شده شرکت بازاریابان خاک اهورایی می باشد. هیچ کدام از مطالب و محتویات این سایت نباید بدون کسب رضایت کتبی و قبلی شرکت، کپی رایت، دانلود، کپی برداری، تکثیر، ارسال، ذخیره سازی و فروخته یا توزیع شود. این شرط شامل دانلود کردن، کپی برداری و یا چاپ کردن صفحات وبسایت مورد نظر بطور صریح و منحصرا برای مقاصد تجاری، بر همکاران تجاری (BA ) جاری نمی شود.
۴-۳ همکاران تجاری حق تولید محتوا چه بصورت چاپی و چه بصورت الکترونیک بدون کسب مجوز کتبی را ندارند بدیهی است کلیه مسئولیت ها و عواقب ناشی از این عمل بر عهده شخص همکار تجاری بوده و شرکت حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می دارد .

5- استفاده از شبکه اینترنت برای انجام فعالیت با شرکت بازاریابان خاک اهورایی

۵-۱ شرکت بازاریابان خاک اهورایی برای تمامی همکاران تجاری خود یک دفتر کار شخصی اختصاص داده است. به کلیه همکاران تجاری که در نظر دارند شبکه اینترنت را به منظور تقویت شبکه کاری خود مورد استفاده قرار دهند توصیه می شود تا از صفحه شخصی خود جهت تعامل، همکاری، گسترش کسب و کار، قابلیت مراجعه آنلاین، و تمامی امور دیگر مرتبط با این اقدامات در سراسر کشور استفاده کنند و پاسخ تمامی سوالات احتمالی بازاریابان از شرکت در صفحه پرسش های متداول قابل مشاهده می باشد .
۵-۲ بازاریابان خاک اهورایی استفاده از نام دامین های خود  و شبکه های اجتماعی را برای بازاریابی آنلاین محصولات LiveDSA توصیه نمی کند. بازاریابان خاک اهورایی در قبال دعاوی قانونی طرح شده به دلیل نمایش غیرواقعی اعم از آن که عمدی یا غیرعمدی باشد،از سوی بازدیدکنندگان شبکه از اینگونه وبسایتهای تایید نشده، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

۵-۳ شرکت ©LiveDSA استفاده از لغت©LiveDSA یا LiveDSA_MLM را توسط همکاران تجاری در نشانی وبسایت یا دامین ها و شبکه های  اجتماعی خود ممنوع می داند . بازاریابان خاک اهورایی محتویات اینگونه نشانیها یا دامینها را تایید نمی نماید.©LiveDSA حق دارد اقدامات قانونی را علیه همکاران تجاری و یا وبلاگها و سایتها و شبکه های مجازی متفرقه اتخاذ نماید که ادعاهای دروغین یا اظهارات متناقضی را در این ارتباط مطرح می کنند.

6- تکذیبیه و محدودسازی مسئولیت

۶-۱ وبسایت بازاریابان خاک اهورایی به عنوان بستری برای انجام امور تجاری بین همکاران تجاری و دفاتر بازاریابان خاک اهورایی بر اساس "آنچه هست" و بر مبنای "آنچه قابل دسترس می باشد" فراهم شده است. تامین خدمات وبسایت و محتویات آن در حکم پذیرش یا تایید و یا هر نوع ضمانت ، از جمله موارد زیر که به این موارد هم محدود نمی شود:
۶-۱-۱ تضامین ضمنی کیفیت مطلوب؛
۶-۱-۲ تناسب با هدفی خاص؛
۶-۱-۳ عدم نقض مقررات؛
۶-۱-۴ سازگاری؛
۶-۱-۵ امنیت؛
۶-۱-۶ دقت.

۶-۲ بر اساس موارد مجاز تعیین شده توسط قوانین کشور که این مفاد و شرایط در آن جاری است، بازاریابان خاک اهورایی هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه زیان یا آسیب غیرمستقیم یا حاصله به هر صورتی که باشد (از جمله بدون هرگونه محدودیت نسبت به زیان تجاری، فرصت، داده ها، و سودها و منافع) ناشی  یا در ارتباط با استفاده از این وبسایت یا عدم قابلیت دسترسی به بخشی یا کل خدمات ارائه شده توسط وبسایت بازاریابان خاک اهورایی ندارد.

۶-۳ بازاریابان خاک اهورایی موارد زیر را تضمین نمی نماید که در آن:
۶-۳-۱ عملکرد مداوم و پیوسته وبسایت باید تضمین شده باشد؛
۶-۳-۲ در ارائه خدمات بازاریابان خاک اهورایی نباید هیچگونه وقفه ای واقع گردد؛
۶-۳-۳ باید محتویات یا اطلاعات ارائه شده عاری از هرگونه خطا باشد؛
۶-۳-۴ معایب یا ناهماهنگیها ها به موقع باید اصلاح شوند؛
۶-۳-۵ وبسایت، سخت افزار یا نرم افزار مورد استفاده باید عاری از هر گونه ویروس یا هر چیز دیگر باشند که می تواند به رایانه ها یا وسایل جانبی کاربران صدمه زده یا برای آن مخرب باشد.
۶-۴ بازاریابان خاک اهورایی هیچگونه مسئولیتی را که ناشی از استفاده و کاربرد اشتباه محصولات شرکت بازاریابان خاک اهورایی باشد نخواهد پذیرفت.

7- مقررات مربوط به ثبت نام :

۷-۱ مسئولیت صحت اطلاعات وارده بر اساس شناسنامه و کارت ملی در فرم ثبت نام به عهده شخص متقاضی ثبت نام بوده و    تنها ثبت نام و فعالیت برای افراد بالای ۱۸ سال مجاز می باشد  ، شرکت©LiveDSA هیچگونه مسئولیتی نسبت به ورود اطلاعات غلط و ناقص نخواهد داشت و در صورت مشاهده اطلاعات غیر واقعی قرار داد همکاری فسخ و بازاریاب  و افراد معرف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
۷-۲ با عنایت به اینکه ورود اعضاء در عضوگیری شبکه©LiveDSAبصورت رایگان بوده و هیچگونه حق عضویتی از اعضاء دریافت نمی گردد، لیکن هیچیک از بازاریابان اجازه دریافت وجهی از مشتریان و بازاریابان زیر گروه خود بابت دفتر کار سایبری نخواهند داشت.
۷-۳ قطعی شدن خرید و واریز پورسانت منوط به واریز کل وجه به حساب بانکی شرکتLiveDSA خواهد بود.
۷-۴ در صورتیکه پس از واریز وجه، خریدار از خرید منصرف گردد، برگشت از خرید(طبق دستورالعمل بازپسگیری )  پورسانت بازاریابان محاسبه و پرداخت می گردد.
۷-۵ با توجه به اینکه از طریق وب سایت شرکت LiveDSA امکان ارتباط با درگاه پرداخت اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک  پاسارگاد با استفاده از کلیه کارتهای بانکی  عضو شبکه شتاب مهیا شده است، مجددا تاکید می گردد جهت جلوگیری از بروز مشکلات آتی نسبت به ورود اطلاعات دقیق طبق شناسنامه و کارت ملی اقدام نمائید.
۷-۶ کلیه اعضاء موظف به رعایت مقررات و قوانین حاکم بر بازاریابی شبکه ای که توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم گردیده خواهند بود.
۷-۷ تمام همکاران تجاری، برای انکه بتوانند کمیسیون های خود را در حساب بانکی خویش دریافت نمایند ، موظف هستند تصویر واضح از کارت ملی خود را که اطلاعات مندرج روی آن با مشخصات صاحب دفتر کاری مطابقت کامل دارد، برای شرکت ارسال کنند. شرکت LiveDSA جهت سهولت در پرداخت کمیسیونها به حساب بازاریابان با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد برای آنان کارت خرید ( LiveDSA کارت ) تهیه نموده و کمسیون بازاریابان به کارتهای انها واریز خواهد شد ( هزینه صدور کارت  به عهده بازاریابان می باشد ).
۷-۸ به دلیل اینترنتی بودن سیستم پرداخت کمیسیون ها در صورت درخواست احتمالی بانک، مبلغ کارمزد بانکی تمام تراکنش های مربوط به واریز وجوه به حساب همکاران تجاری، از کمیسیون پرداختی کسر خواهد گردید.
۷-۹ بر اساس قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد بازاریابان، از مبلغ کمیسیون واریزی به حساب آن ها کسر خواهد شد.

۷-۱۰ طبق طرح درآمد زایی LiveDSAدریافت کمیسیون فروش نسلی و پاداش ها برای تمامی بازاریاب ها در هر ماه منوط به احراز شرایط اشتغال به کار ( فعال بودن ) توسط شخص بازاریاب است. شرایط فعال بودن در طرح درآمدزایی LiveDSA به تفصیل داده شده است.
۷-۱۱ در پرداخت کمیسیون نسلی تنها بازاریابان فعال به عنوان نسل های شما محسوب خواهند شد که این موضوع در مثال زیر توضیح داده می شود :        

فرض کنید یکی از شاخه های سازمان فروش شما مطابق با شکل مقابل رشد نموده است در این ماه بازاریاب Aو B با توجه به قانون ( فعال بودن ) بدلیل عدم اشتغال به کار واجد شرایط دریافت کمیسیون نسلی نیستند. بنابراین بجای اینکه بازاریاب A در نسل اول شما و بازاریاب B در نسل دوم شما قرار گیرند بازاریاب C در نسل اول شما منتقل شده و سازمان فروش او هم بر همین منوال به نسل های بالاتر منتقل می شود. 
۷-۱۲ هر بازاریاب قبل از آغاز فعالیت بازاریابی و فروش، موظف به گذراندن دوره های آموزشی پایه مربوط به طرح درآمدزایی و کالاهای ارائه شده در سبد کالای شرکت می باشد که به صورت رایگان توسط کارشناسان بالاسری خود و با نظارت شرکت برگزار می گردد. بعد از گذراندن موفقیت آمیز این دوره ها برای فرد کارت بازاریابی صادر می شود که به عنوان گواهینامه فرد بازاریاب تلقی می شود.
۷-۱۳ در صورت مشاهده عدم تطابق اطلاعات شناسایی کاربر با اطلاعات ثبت شده در دفتر کاری ، بازاریابان خاک اهورایی می تواند نسبت به حذف دفتر کاری و برخورد با معرفان وی بر اساس قوانین داخلی اقدام نمایید .

8- مقررات پرداخت وجه و تحویل کالا

۸-۱ بازاریابان خاک اهورایی، تنها یک روش پرداخت را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
 پرداخت از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب از داخل وبسایت  به درگاه الکترونیک بانک پاسارگاد

۸-۲ در صورتی که به هر دلیل، (اشتباه بودن آدرس اعلام شده توسط مشتری، حضور نداشتن مشتری در آدرس مورد نظر، عدم ارائه مدارک مورد نیاز و موارد دیگر) پست موفق به تحویل کالای سفارش داده شده به مشتری نگردد، بعد از مرجوع کردن کالا به انبار شرکت، مشتری موظف است شخصاً به دفتر شرکت مراجعه کرده و با پرداخت هزینه ارسال مجدد ، و ارائه مستندات لازم، کالای سفارش داده شده را تحویل بگیرد.
۸-۳ خریدار متعهد می گردد که محصول را در هنگام تحویل گرفتن کاملاً بررسی نموده و از صحت و سلامت آن مطمئن می باشد. بدیهی است بعد از تحویل گرفتن کالا، شرکت هیچ ادعایی را مبنی بر معیوب بودن یا اشتباه بودن سفارش ، از خریدار نخواهد پذیرفت.
 

9- تضمین خسارت

هر همکار می پذیرد شرکت بازاریابان خاک اهورایی یا دفاتر وابسته و کارکنان و نمایندگان آن را در برابر کلیه دیون و بدهیها، مخارج قانونی، صدمات، زیانها، هزینه ها و سایر مخارج مرتبط با ادعاها یا دعاوی مطرح شده علیه بازاریابان خاک اهورایی که ناشی از هرگونه موارد نقض مقررات توسط همکار تجاری نسبت به مفاد و شرایط مندرج در این متن می باشد یا هرگونه خسارت که حاصل استفاده نادرست از این وبسایت می باشد، رفع خسارت نموده و نسبت به پرداخت هزینه های احتمالی خسارت اقدام نماید.

10- انحلال

در صورتی که یک یا چند فقره از مفاد و شرایط تعیین شده در این قرارداد توسط مراجع ذیصلاح قانونی از اعتبار ساقط شود، در این صورت تنها مفاد یا شروطی که ملغی شده از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، و در این حال باقی مفاد و شرایط قبلی به قوت خود باقی مانده و از حیث اعتبار و اثر، دارای اعتبار کامل خواهند بود و این امر سبب می گردد مفاد و شرایط معتبر، لازم الاجرا و الزامی بمانند.