دستورالعمل باز پسگیری کالا

به اطلاع می رساند واریزی عودت وجه از طرف شرکت منبعد در تاریخ دهم و بیستم هر ماه از طرف واحد امور مالی به طور اتوماتیک انجام می پذیرد و غیر از تاریخ های مذکور هیچگونه واریزی صورت نخواهد گرفت.
جهت بازپس گیری کالا رعایت موارد ذیل الزامیست:
 
1-پر کردن فرم مربوطه(در دفتر کاری)به صورت کامل (به فرم هایی که ناقص پر شده اند هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد)
2-دادن شماره حساب بانک ملت در فرم مربوطه (شماره کارت قابل قبول نیست)
3-تحویل دهنده کالا بایستی حتما" صاحب کالا بوده و کارت شناسایی صاحب فاکتور هنگام بازپس گیری کالا کنترل می گردد.
4-کالاهایی که تاریخ انقضایشان از 6 ماه کمتر باشد، قابل برگشت نیستند.
5-محصولاتی که به صورت پک هستند در صورت باز شدن پک وکسری آن،قابل برگشت نیستند.
6-طبق دستورالعمل اصناف پس از مرجوع کردن کالا جایگاه تجاری بازاریاب لغو می گردد.
7-در صورتیکه عودت کالا در همان ماهی که کالا خریداری شده و تا قبل از انتهای پایان ماه باشد پرداخت وجه پس از کسر تخفیف ،مالیات و هزینه پستی انجام میگردد.
8-اگر برگشت کالا در ماه بعد از خرید آن کالا باشد ضمن کسر موارد ذکر شده در بند 7 پورسانتهای پرداخت شده به بازاریاب تا 7 نسل بالاسری ایشان کسر خواهد گردید.